Nispen Verpakkingen voor een toekomstbestendig bedrijventerrein!

Nispen Verpakkingen voor een toekomstbestendig bedrijventerrein!

Nispen Verpakkingen heeft samen met Enzo Diependaal adviseur Duurzaamheid en Milieu van Segon (www.segon.nl) de deelname bezegeld voor toekomstbestendig bedrijventerrein Majoppeveld!

Wat is een toekomstbestendig bedrijventerrein?
Een als zodanig bestemd bedrijventerrein dat als geheel energieneutraal opereert, waarbinnen ondernemingen flexibel en duurzaam kunnen inspelen op ruimtelijke, technische en maatschappelijke ontwikkelingen, waar ze beschikken over gekwalificeerde arbeid en een optimale infrastructuur voor transport en uitwisseling van energie, water, grondstoffen, goederen en informatie, zodat vestiging op bedrijventerrein Majoppeveld meer voordelen biedt dan vestiging elders.